آرشیو اخبار


چغندرقند؛ محصولی استراتژیک با امکان خرید تضمینی

در گفت‌وگو با مدیرعامل سازمان کشاورزی‌وموقوفات چناران مطرح شد؛

چغندرقند؛ محصولی استراتژیک با امکان خرید تضمینی

مدیرعامل سازمان کشاورزی و موقوفات چناران گفت: چغندر قند، محصولی استراتژیک با امکان خرید تضمینی است.

1396/10/2
تولید چغندرقند با عیار بیست و یک ممیز  پنج توسط سازمان کشاورزی و موقوفات چناران

تولید چغندرقند با عیار بیست و یک ممیز پنج توسط سازمان کشاورزی و موقوفات چناران

مدیرعامل سازمان کشاورزی و موقوفات چناران از تولید چغندرقند با عیار 5/21 (بیست و یک ممیز پنج) توسط این سازمان خبر داد.

1396/9/29
عملکرد 107 تن در هکتار سازمان کشاورزی و موقوفات چناران برای تولید گوجه‌فرنگی

عملکرد 107 تن در هکتار سازمان کشاورزی و موقوفات چناران برای تولید گوجه‌فرنگی

مدیرعامل سازمان کشاورزی و موقوفات چناران گفت : عملکرد تولید گوجه فرنگی طی سال جاری بیش از 90 درصد میانگین برداشت شهرستان چناران افزایش یافته است .

1396/9/25
کشت محصولات استراتژیک پاییزه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

در گفت و گو با مدیرعامل سازمان کشاورزی و موقوفات چناران مطرح شد؛

کشت محصولات استراتژیک پاییزه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

با آغاز کشت محصولات پاییزه، سازمان کشاورزی و موقوفات چناران، هم پای سایر موسسات و شرکت‌های کشاورزی تابعه سازمان اقتصادی رضوی، نسبت به کشت این ...

1396/9/20
پایگاه بسیج سازمان کشاورزی و موقوفات چناران افتتاح شد

پایگاه بسیج سازمان کشاورزی و موقوفات چناران افتتاح شد

مدیرعامل سازمان کشاورزی و موقوفات چناران از افتتاح پایگاه بسیج این سازمان خبر داد.

1396/7/23
عمل به شعار اقتصاد مقاومتی با تولید کلزا

مدیرعامل سازمان کشاورزی و موقوفات چناران خبر داد:

عمل به شعار اقتصاد مقاومتی با تولید کلزا

مدیرعامل سازمان کشاورزی و موقوفات چناران گفت: این سازمان، به منظور رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به کشورهای بیگانه به بحث تولید محصول کلزا پرداخته است.

1396/6/25
اقتصاد مقاومتی، بستر مناسبی برای توسعه کشاورزی است

مدیرعامل سازمان کشاورزی و موقوفات چناران:

اقتصاد مقاومتی، بستر مناسبی برای توسعه کشاورزی است

مدیرعامل سازمان کشاورزی و موقوفات چناران گفت: اقتصاد مقاومتی، بستر مناسبی برای تحقق توسعه کشاورزی است.

1396/6/23
آبیاری اراضی یونجه موسسه کشاورزی و موقوفات چناران با سیستم‌های نوین

آبیاری اراضی یونجه موسسه کشاورزی و موقوفات چناران با سیستم‌های نوین

مدیرعامل موسسه کشاورزی و موقوفات چناران از آبیاری اراضی یونجه این موسسه با استفاده از سیستم‌های نوین خبر داد.

1396/6/11
برداشت 1128 تن غله از اراضی موسسه کشاورزی و موقوفات چناران

برداشت 1128 تن غله از اراضی موسسه کشاورزی و موقوفات چناران

مدیرعامل موسسه کشاورزی و موقوفات چناران از برداشت حدود هزار و 128 تن غله از اراضی امانی این موسسه خبر داد.

1396/6/11
احداث استخرهای ذخیره آب، راهکاری برای مدیریت بهینه آبیاری است

مدیرعامل سازمان کشاورزی و موقوفات چناران:

احداث استخرهای ذخیره آب، راهکاری برای مدیریت بهینه آبیاری است

مدیرعامل سازمان کشاورزی و موقوفات چناران گفت: احداث استخرهای ذخیره آب، راهکاری برای مدیریت بهینه آبیاری است.

1396/6/3