چشم انداز


موسسه کشاورزی و موقوفات چناران در پایان برنامه سوم مؤسسه ای پویا و اثر بخش خواهد بود که به اهداف ، صیانت و تثبیت کامل مالکیت آستان قدس رضوی و تعیین تکلیف تمامی متصرفین و مستاجرین در املاک و اراضی متعلق به موقوفه نائل گردیده و نیز در بخش کشاورزی محصولاتی با کیفیت و با راندمان اقتصادی و تولیدی بالاتر نسبت به میانگین سطح شهرستان و استان تولید خواهد نمود . این مؤسسه در بخش مدیریت کشاورزی از تمام ظرفیتهای خود و تکنولوژی نوین در جهت بالا بردن بهره وری منابع تولید و بخصوص منابع آب و بالا بردن ارزش افزوده و راندمان مصرف آب استفاده خواهد نمود. هدف اصلی مؤسسه در بخش کشاورزی رساندن ارزش افزوده آب به میانگین جهانی آن در پایان برنامه سوم می باشد.و در این خصوص با بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب جهت نیل به این اهداف حرکت خواهد کرد.